Solano interijeri – Split Politika privatnosti

Opće informacije

Politika privatnosti web stranice “Solano interijeri Split” opisuje koje se vaši osobni podaci prikupljaju, kako se obrađuju te u koje svrhe upotrebljavaju. Naša Politika privatnosti opisuje vaša prava povezana s vašim osobnim podacima koje prikupljamo.

Solano d.o.o. Split, OIB 52316740424 obrađuje osobne podatke posjetitelja web stranice solano.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018 i drugi propisi).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke na zakonit način na temelju važećih pravnih osnova, a sukladno vašoj suglasnosti za prikupljanje i obradu. Ovim pravilima se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost posjetitelja web stranice i naših kupaca te se obvezujemo štititi osobne podatke prikupljene putem web stranice.

Osobne informacije koje prikupljamo i način kako ih upotrebljavamo

Kao posjetitelj web stranice niste obvezni dati svoje osobne podatke da biste ju koristili. Web stranicu solano.hr možete koristiti bez otkrivanja osobnih podataka kao što su vaše ime i prezime ili neki drugi osobni podaci, osim ako ih dobrovoljno ne pošaljete putem kontakt forme te time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje istih. Takve informacije mogu sadržavati: naziv tvrtke, ime i prezime, poštansku adresu, OIB, e-mail adresu, broj telefona i mobitela.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima javno ili neovlaštenim trećim osobama, osim u legitimne i zakonom propisane svrhe.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke naručitelja naših proizvoda i usluga pohranjujemo na razdoblje potrebno za ostvarenje svrhe obrade, odnosno do zaprimanja zahtjeva za brisanje podataka.

Svi podaci se brišu nakon prestanka postojanja svrhe za koju su prikupljeni ili prestanka ugovornog odnosno poslovnog odnosa, a najkasnije nakon isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Treće strane koje u određenim okolnostima imaju pristup vašim osobnim podacima

Za obradu osobnih podataka koristimo i usluge drugih osoba koji obrađuju osobne podatke isključivo u skladu s našim uputama i za legitimne svrhe.

Knjigovodstvo

Dijelimo podatke ponuda i faktura koje izdajemo s našim knjigovodstvom za računovodstvene i porezne svrhe.

Administratori web stranice

Pristup podacima koji se prikupljaju putem kontakt obrasca na u određenim situacijama imaju i administratori web stranice – Obrt za usluge Azimuth, Rijeka.

Uporaba kolačića (cookies) i prikupljanje anonimnih podataka

Web stranica solano.hr automatski prikuplja anonimne informacije posjetitelja, kao što su IP adresa, vrsta preglednika, operativni sustav itd. Ove informacije koristimo kako bismo web stranica ispravno funkcionirala te kako bi razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Informacije prikupljene putem kolačića su anonimne i ne uključuju vaše osobne podatke.

Na temelju vašeg pristanka na korištenje kolačića i drugih tehnologija, za vrijeme vašeg korištenja web stranice, anonimno se prikupljaju informacije (koje ne uključuju vaše privatne podatke) zbog analitike posjećenosti stranice i marketinških aktivnosti od strane:

Google Inc.

Google prikuplja anonimne informacije o korištenju naše web stranice putem sustava Google Analytics. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića u svrhu analize posjećenosti i kretanja posjetitelja kroz web stranicu.

Facebook Inc.

Tehnologija Facebook Pixel omogućuje nam da pratimo koji posjetitelji web stranice dođu putem naših Facebook objava. Korištenje tih anonimnih podataka može biti u marketniške i analitičke svrhe.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Posjetitelji naše web stranice te naši klijenti u svakom trenutku mogu zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • pravo na pristup i uvid u osobne podatke koji se odnose na vas
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Za ostvarenje nekog od navedenih prava, kontaktirajte nas na e-mail adresu info@solano.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom vašeg postavljanja navedenih zahtjeva biti će potrebna potvrda vašeg identiteta kako bi se spriječila neovlaštena obrada osobnih podataka.

Sigurnost prikupljenih osobnih podataka

Solano d.o.o. poduzima sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu prikupljenih osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog korištenja i od njihovog gubitka, uništenja ili oštećenja. Za osobne podatke koje ste nam dostavili obvezujemo se poštivati njihovu povjerljivost i pridržavati se pravila o privatnosti.

Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na osobe kojima su te informacije nužne u svrhu poslovnih aktivnosti. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za naše poslovanje i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovoj Politici privatnosti prosljeđuju obvezane su na čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti. U našim poslovnim aktivnostima veliku pažnju pridajemo sigurnosti osobnih podataka klijenata i nastojimo da treće strane kojima se podaci prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite osobnih podataka.

Obavještavanje o povredi privatnosti osobnih podataka

U slučaju povrede privatnosti osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima i utjecaju na naše usluge. Također ćemo Vas obavijestiti o planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka.

Povreda privatnosti osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s našim poslovnim aktivnostima.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka sukladno našim Pravilima privatnosti.

Pritužba nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Obavijesti o ažuriranju Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može biti po potrebi periodično ažurirana. Ažuriranja naše Politike privatnosti bit će objavljena na našoj web stranici. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave.

Poslijednje ažuriranje: 01.12.2021.

Pitanja i dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije vezane za našu Politiku privatnosti, možete nas kontaktirati na e-mail adresu info@solano.hr.